Vyāsa

Yoga-sūtra I.23. fordítás és magyarázat 2. Az īśvara-praṇidhāna folyamatának „hatásmechanizmusa”

A védikus irodalom számos helyen foglalkozik az Úr iránti odaadás témájával (īśvara-praṇidhāna). A Bhāgavata-purāṇa a következőket mondja ezzel kapcsolatban: vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ janayaty āśu vairāgyaṁ jñānaṁ ca yad ahaitukam “Az Istenség Személyiségének végzett odaadó szolgálat által az
Bővebben