Yoga-sūtra I.1. fordítás és magyarázat 1.

1. sūtra

atha yogānuśāsanam

 Most következzék a jóga tanításainak [előző korok hagyományai alapján történő] magyarázata. [I.1.]

Which-RoadAz emberi élet tökéletésségére vágyó ember számtalanszor felteszi magának a kérdést, hogy vajon mely úton elindulva érheti el a tökéletes boldogság és szabadság állapotát? Azt a szabadságot, melyet egyáltalán nem korlátoz az idő, a tér egyszóval az anyagi megnyilvánulás korlátai. A védikus kultúra ezt az állapotot a felszabadulás (kaivalja, mukti) útjának követésével ígéri elérni. Felszabadulás mindazon hatások alól, amelyek az embert arra kényszerítik, hogy önmagát az anyagi testével azonosítsa, s környezetének paraméterei alapján értelmezze, s értékelje, s hogy ennek köszönhetően remény nélkül bolyongjon a születés és a halál körforgásában. Ez az anyagi gondolkodás készteti őt arra, hogy választásai legtöbbször mások anyagilag motivált elvárásainak megfelelően, anyagi érték-elvek mentén valósuljanak meg.

A szabadság és a boldogság a lélek, illetve az önvaló eredeti állapota, mely eredeti állapot ismételt megtapasztalása a felszabadulás segítségével lehetséges. Ez a felszabadulás, mely a lelki létünk első állomása az önmegvalósítás folyamatával érhető el, s amelyet egyszóval yogának nevezünk.

A yoga szó a hagyományban a legfelsőbb forrással, Istennel való összekapcsolódást és az anyagi, evilágban elmerülő tudat megzabolázását, leigázását és megtisztítását jelenti.[1] E rendkívül összetett folyamatnak számos megközelítése van, melyek mondhatjuk, hogy együtt világítják meg teljesen ezt a fogalomkört.

Christ-within-wsA Bhagavad-gītāban a hindu jógairodalom legfontosabb összefoglaló művében azt olvashatjuk, hogy a jóga az elme sikerben és a kudarcban való kiegyensúlyozottsága[2], a kötelességszerű munka[3], a szenvedés eltüntetője és a fájdalom elpusztítója.[4] Kṛṣṇa kijelenti, hogy a jóga az emberi élet legmagasabbrendű titka[5], maga a nyugalom[6] és a határtalan boldogság adományozója.[7] A jóga ugyanakkor lemondás[8], és legmagasabbrendű formájban a Legfelsőbb Úrról szóló gondolatokban való teljes ’elmerülés’.[9]  A Kaha-upaniad szerint a jóga az érzékeknek a szilárd kontrollja[10], míg a Śvetāśvatara-upaisad kijelenti, hogy „a jóga által, a jógi felismeri önvalóját, eredeti természetét, s ezzel a felvilágosult tudatállapotának segítségével, mint egy lámpással, megláthatja a Legfelsőbb Urat is — aki születetlen, örökkévaló és mentes mindenféle anyagi szennyeződéstől. Ezáltal a megismerés által szabadul meg az ember minden kötelékétől.”[11] Bhaktivedanta Svāmī a vaiṣṇava bhakti-yoga tradíció jeles tanítója és a Kṛṣṇa-tudat Nemzetközi Szervezetének alapítója szerint Isten-tudatossá válni a jóga legmagasabb fokának elérését jelenti, hiszen ez jelenti az Abszolútummal való legtökéletesebb összekapcsolódást.[12] A bölcs Patañjali, Yoga-sūtrájában kijelenti, hogy a jóga nem más, mint „az anyagi tudat változásainak megfékezése”, amelynek tökéletessége az Isten iránti odaadás, s amelynek eredménye az is, hogy az ember megértheti és visszanyerheti eredeti lelki természetét és konkrét lelki formáját, önvalóját (svarūpa).[13]

supersoul-meditation1Ezek figyelembevételével gyakorlati szempontból jógáról csak akkor beszélhetünk, ha az élet célját kutató ember az önmegvalósítást áhítozva valamilyen eszköz segítségével például a transzcendentális tudás tanulmányozása és alkalmazása, a lemondás, (testi, tulajdonbeli, mentális, érzelmi stb.), a tudással végzett önzetlen tettek, az Isten iránti odaadás, a meditáció stb., illetve ezek valamely hiteles kombinációjának rendszeres gyakorlásával eltökélten halad az elérendő nem anyagi, transzcendentális célja felé. Klasszikus értelemben ez a jóga. A következő két bejegyzésben e sūtra magyarázatának folytatásaként a jóga fő irányzatairól, majd a tanítványi láncolat jelentőségéről írok majd.

Légy szíves, hogy ha hasznosnak találtad, küldj egy „like”-ot és oszd meg kérlek.

 

[Ez a részlet a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötete, amely 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Jegyzetek:

[1] Monier-Wiliams: Sanskrit Englis dictionary pg 853.Motilal Banarsidass 1995.

[2] Bh.g.2.48

[3] Bh.g. 6.1

[4] Bh.g.6.17

[5] Bh.g.9.2

[6] Bh.g.6.7

[7] Bh.g.6.27-28

[8] Bh.g.6.2

[9] Bh.g.6.47

[10] Kaṭha-up. 2.3.11

[11] Śvet-up.2.15

[12] Bh.g. 6.47 magyarázat

[13] Lásd a Yoga-sūtra következő I.2-3., valamint a  II.45. sūtrát

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!