Yoga-sūtra I.1. magyarázat 3. A jóga végső forrása

Lord-Brahma-Back-To-GodheadFelmerülhet a kérdés, hogy a jóga tudományának mi a forrása? Vajon Patañjali volt a meg-alkotója? Ezt a kérdést tisztázza a szerző rögtön a jelenleg tárgyalt I. fejezet első szútrájában az “anuśāsanam” szó használatával. Ez a kifejezés olyan ismeretre, tudásra utal, amely már a múltban is létezett, s előző korok szent hagyományainak tanítói adták át egymásnak, mesterről tanítványra hagyományozva azt. Az anuśāsanam szó egy ilyen ősi tanítás mentén való gondolati haladást jelent. Így Patañjali nem a szerzője, megalkotója volt a yoga, illetve az önmegvalósítás módszerének, hanem összegzője, rendszerezője és magyarázója.

Az önmegvalósítást szolgáló transzcendentális tudás valójában örök, amelyet a Legfelsőbb Úr az univerzum teremtésével egy időben bocsájtott az emberiség rendelkezésére a védikus tudás formájában. Brahmā, az univerzum másodlagos teremtője, az első félisten volt az, aki közvetlenül az Úrtól megkapta, majd alkalmazta, tökéletesen megértette, s azt a védikus írások formájában az emberi társadalom számára továbbította. A Śvetāśvatara Upaniṣad a következőképpen írja le ezt: „Ő [a Legfelsőbb Úr] az Aki a teremtés kezdetén megteremtette Brahmāt, s átad-ta neki a Védákat. Ő az aki lelki intelligenciát ad, s akinél a felszabadulás uútjáratérőknek menedéket kell találniuk. Hódolatomat ajánlom e Legfelsőbb Úrnak.“

Guru-and-disciple-thumbA Bṛhad-yogī Yajñāvalkya Smṛti 12.5. verse a korábbiakhoz hasonlóan Hiranyagarbha Brahmāt említi a jóga eredeti tanítójaként, ugyanúgy, mint Kapilát a Sāṁkhya eredeti guruja-ként. A Mahābharatában Kṛṣṇa kijelenti: “Kapila, a Sāṁkhya filozófia tanítója a legkiválóbb ṛṣi, Hiranyagarbha pedig a yoga eredeti tudója. Nincs senki más aki náluk ősibb tudósa lenne e témáknak” Néha amikor a külső körülményeknek köszönhetően e transzcendentális tudás át-adásának folyamata megszakad, az Úr ismét felfrissíti azt. Erre utal Kṛṣṇa a Bhagavad Gītāban: “[…] a yoga e maradandó tudományát Én tanítottam a napistennek, Vivasvānnak, aki később Manut, az emberiség atyját, Manu pedig Ikṣvākut oktatta erről. E legfelsőbb tudomány ily módon, a tanítványi láncon keresztül szállt alá, s a szent királyok így értették meg azt. Idővel azonban megszakadt e lánc, ezért tűnik az eredeti tudomány elveszettnek. A Legfelsőbbel való kapcsolat ugyanezen ősi tudományát azért mondom el ma neked, mert a bhaktám és a barátom vagy, s e tudomány transzcendentális rejtélyét szintén emiatt értheted meg.”
A yama és niyama témájától a dhyāna (meditáció) és a samādhi (lelki elmerülés), illetve az Úrnak (Īśvara) végzett odaadó szolgálat jelentőségéig a jóga valamennyi aspektusát részletes kifejti a Patañjali koránál jóval idősebb védikus irodalom. A Mahābhāratában a szent Yajñāvalkya a „Védák által tanított nyolcfokú jógáról beszél.” A Śāṇḍilya Upaniṣadban (1) megtalálhatjuk ugyanannak a nyolcfokú jógának (aśtānga-yoga) a részletes leírását, amelyről a 2. fejezetben Patañjali is ír.

E Legfelsőbb Úrtól származó, s hiteles tanítványi láncolatokon keresztül alászálló lelki tudást Patañjali elsajátította, alkalmazta, megvalósította, s rendszerbe foglalva hagyta rá az utókorra e Yoga-sūtra formájában. Mind a mai napig lelki útkeresők sokasága fordul a jóga tudománya felé az élet igazi nagy kérdéseinek megválaszolása érdekében, s ebben Patañjali munkássága nagy segítséget jelenthet a számukra.
Ha hasznosnak találtad e cikket, akkor légy szíves küldj egy „like”-ot és oszd meg kérlek.

[Ez a részlet a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötete, amely 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!