Yoga-sūtra I.10. fordítás és magyarázat 3. A transzcendentális tudat állapta (turīya)

turiya 3Az ébrenlét, az álommal teli alvás és a mélyalvás anyagi tudatállapotai felett áll a lélek eredeti transzcendentális tudata, amelyet általánosan a turīya elnevezéssel illetnek.[1] A turīya tudatállapot a legfelsőbb Úrral való kapcsolat felébresztésén, egyszóval a tiszta transzcendentális gyakorlatokon keresztül lehetséges. Amíg az ébrenlét tudatállapotának fenntartásáért a sattva-guṇa, az álommal teli alvás fentartásáért a rajo-guṇa és a mély alvás létrejöttéért a tamo-guṇa felelős, addig a transzcendentális tudatállapot elérésének minimum követelménye a yogī anyagi kötőerők (guṇák) fölé emelkedése. Itt kezdődhet el a yogī életében a tiszta transzcendentális jóságnak, a śuddha-sattvának a tökéletes megnyilvánulása, mely feltárja számára a lelki dimenzió minden részletét. A transzcendenciában a hétköznapi értelemben vett ébrenlét, alvás és mély alvás nem létezik.

turiya 2A Śrīmad-Bhāgavatam ezzel kapcsolatban a következőket tanítja: “Amikor az ember tudata teljesen megtisztul a durva és finom anyagi lét szennyeződésétől, és cselekvő vagy álmodó állapotával ellentétben nem zavarja meg semmi, valamint amikor elméje nem oldódik fel, mint a suṣuptiban, a mély álomban, akkor a transz síkjára kerül. Ekkor anyagi szemlélete és az elme emlékképei, amely [anyagi] neveket és formákat nyilvánít meg, megsemmisülnek. Csakis ebben a transzban tárul fel előtte az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Hadd ajánljuk hát tiszteletteljes hódolatunkat az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, akit csak ilyen szennyezetlen transzcendentális állapotban lehet megpillantani![2]

A következő sūtrában Patañjali az utolsó vṛttit definiálja a smṛtit, vagyis az emlékezést és a figyelmet.

Kérlek, ha hasznosnak tartod e bejegyzést, küldj egy „like”-ot és oszd meg légy szíves. A hírlevelemre a főoldal alján tudsz feliratkozni. Ha valahol felhasználod a tartalmát, légy szíves hivatkozz erre a honlapra.

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről olvasni a bejegyzéseket.

[Ez a jegyzet a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik. A könyv első kötete 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Jegyzetek:

[1] A turīya tudatállapottal kapcsolatban lásd a Bhagavad-gītā 2.55., a Śrīmad-Bhāgavatam 11.15.16., a Nṛsiṁha-tāpanīya-upaniṣad 2.2.1., valamint a Māṇḍūkya-upaniṣad 12. verseket.

[2] Bhāg. 6.4.26.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!