Yoga-sūtra I.14. fordítás és magyarázat 1. A szilárd talajon álló gyakorlás (abhyāsa) meghatározása és jellemzői

I.14. sūtra

sa tu dīrgha-kāla-nairantarya-satkārāsevito dṛḍha-bhūmi

[A yoga és önmegvalósítás] eme gyakorlása akkor áll szilárd talajon [és akkor vezet megfelelő eredményre], ha hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, nagy figyelemmel, és szorgalommal végezzük. [I.14.]

Szilárd gyakorlás 6_sadhuAbban a pillanatban, amikor egy feltételekhez kötött élőlény valóban elhatározza, hogy hátat fordít a fizikai világ illuzórikus megnyilvánulásainak és az önmagáról alkotott téves énképeknek, ösztönzést érez arra, hogy megpróbálja megismerni önmaga eredeti természetét és Istennel való kapcsolatát. Ennek érdekében megfogalmazódik benne a vágy arra, hogy egy valóban működő folyamatot hitelesen, megfelelő forrásból ismerjen meg. Legyen azonban egy folyamat bármilyen hiteles, ha valaki nem megfelelően gyakorolja azt, akkor annak eredménye is várat magára. Szilárd gyakorlás 4_hosszúidőPatañjali e sūtrában a yoga megfelelő gyakorlásának (abhyāsa) alapvető szempontjait sorolja fel.

A következő bejegyzésekben a szilárd alapokon nyugvó, s ennek köszönhetően megfelelő eredményre vezető gyakorlás itt felsorolt jellemzőit elemezzük.

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről olvasni a bejegyzéseket.

[Ez a jegyzet a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik. A könyv első kötete 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!