Yoga-sūtra I.14. magyarázat 5. Harmadik kritérium – a nagy figyelemmel és odaadással végzett gyakorlás

Szilárd gyakorlás 10a_nagy figyelemmelA fentiekben felvázolt hosszú időn keresztül és megszakítás nélkül végzett gyakorlás csak akkor vezet eredményre, ha az ezzel egy időben nagy figyelemmel és a téma iránti odaadással történik (satkāra). A lelki gyakorlataink iránti odaadás és az összpontosított figyelem biztosítja az alaposságot és a felszínesség elkerülését. Ezt a figyelmet és odaadást, minden lehetséges eszközzel fenn kell tartani, hiszen enélkül hamar elgyengülünk és leromlik a sādhanánk minősége. Fenntartásának egyik eleme a már említett megfelelően megválasztott „mennyiség-minőség”viszonya, a másik pedig az, hogy az intelligenciánk (buddhi) tisztántartásával nem felejtjük el az általunk gyakorolt folyamat értelmét és célját. Szilárd gyakorlás 10_nagy figyelemmelEz utóbbinak az eszközei lehetnek például a védikus szentírások tanulmányozása, a velünk azonos úton járókkal történő rendszeres beszélgetések, a transzcendentális témájú előadások hallgatása stb. A satkāra szónak van egy mélyebb, belsőbb jelentése is, mint a szótár által megadott „figyelem és tisztelet” szavak. Ha elemeire szedjük e kifejezést, láthatjuk, hogy alapvetően olyan tettekre való bíztatást takar, amelyeknek természetüknél fogva transzcendentális, örök természete van. A sat kifejezés valódi, létező, örök, transzcendentális értelmű eleme e szóösszetételnek, a kāra pedig készítést, csinálást, cselekvést, erőfeszítést jelent. Így joggal érthetjük Patañjali szóhasználatát (satkāra) örök eredményt adó, transzcendentális tetteket tartalmazó gyakorlásra való buzdításnak.

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről olvasni a bejegyzéseket.

[Ez a jegyzet a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik. A könyv első kötete 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

 

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!