Yoga-sūtra I.15. fordítás és magyarázat 1. A lemondás (vairāgya) meghatározása és szerepe a jógában

I.15. sūtra

dṛṣṭānuśravika-viaya-vitṛṣṇasya vaśīkāra-sajñā vairāgyam

A lemondás az a tiszta és szabályozott tudatállapot, amelyben [az ember] legyőzi a „látott” [az érzékekkel közvetlenül tapasztalható evilági], és a „hallott” [a Védák által kinyilatkoztatott túlvilági, mennyei] érzéktárgyak iránti szomját. [I.15.]

Vairagya 7bA rendszeres gyakorláson (abhyāsa) túl a jóga másik fontos összetevője az önmegvalósítás útján önként vállalt lemondás (vairāgya). Etimológiailag a vairāgya szó vágy-, illetve ragaszkodás-nélküliséget jelent (vi=nélkül; rāga=vágy, ragaszkodás), s néha a jógával ismerkedő embereket megzavarja e kifejezés. Felteszik a kérdést önmaguknak, hogy hogyan lehet a lelki élet legelején ezt az elvet alkalmazni. Meg kell értenünk, hogy a vairāgya egy olyan gyakorlat, amely az érzéktárgyaktól lelki elvek mentén törénő szabályozott elkülönülést, illetve a róluk való lemondást jelenti, s amelynek az egyéb transzcendentális gyakorlatokkal együtt lesz majd a teljes anyagi vágynélküliség az eredménye.[1]

Vairagya 7dAz ebbe a világban élő lények az érzékszerveiken keresztül állnak kapcsolatban a külvilággal. Érzékelik, tapasztalják azt, s boldogságot, vagy fájdalmat merítenek belőle. Mindeközben az anyagot a sajátjukként, s az anyagi testet önmagukként értelmezik. Nem csoda, hogy szinte megszámlálhatatlan dolog iránt alakul ki a szívükben ragaszkodás, kötődés, melyeknek köszönhetően elveszítik a képességüket az anyagon túli dolgok megértésére.

A három kötőerő által változatossá tett világ ingerei a szabályozatlan, a tisztaság elveit figyelmen kívül hagyó érzéktapasztalásnak köszönhetően folyamatosan szennyezik a tudatukat, s egyre jobban erősítik az anyagi-testi énfelfogást.[2] A lemondás (vairāgya) gyakorlása ezt a köteléket lazítja, segítve a tökéletes szabadság elérését. Lelki életben való fejlődéshez mindez elengedhetetlen.

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről olvasni a bejegyzéseket.

[Ez a jegyzet a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik. A könyv első kötete 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Jegyzetek:

[1] Erről részletesen a következő sūtrában és annak magyarázatában olvashatunk.

[2] Lásd az I.2. sūtra magyarázatát.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!