Yoga-sūtra I.15. magyarázat 5. Megvalósítható-e és hogyan a lemondás (vairāgya) elvének követése

Vairagya 7cA lemondás sem az alacsonyabb (apara-vairāgya) sem pedig a magasabb (para-vairāgya) szinten nem feltétlenül jelenti a társadalmi kapcsolatokról és kötelességekről való lemondást, vagy egy himalájai barlangba való visszavonulást. Ez a lemondásról alkotott téves kép, bár az bizonyos esetekben, amikor a hely, az idő VAiragya 14 yogi in the caveés a körülmények ezt diktálják így is megvalósítható. A vairāgya alapjában véve nem más, mint egy mentális szintű elkülönültség az anyagi világtól. Élhetsz az anyagi világban, használhatod a benne található tárgyakat, lehet családod, házad, munkád, fizetheted a számláidat, a lényeg, hogy a tudatodban hogy viszonyulsz mindehhez. A para-vairāgya legmagasabb szinten a yukta-vairāgyában nyilvánul meg. Ez a fogalom arra utal, hogy az anyagi világhoz fűződő ragaszkodás teljes hiányában sem dobja el valaki e világ eszközeit, tárgyait, hanem megértve, hogy minden Istené, s hogy csak használatra kapta őket, ragaszkodás nélkül az Úr szolgálatában használja azokat. Ezáltal e világban élve tökéletesen transzcendentális szinten létezhet.

Vairagya 15_monkLadyRiver 2A vairāgya folyamatának két pólusát, az elkülönülést és a vágytalanságot jól szemlélteti a következő tanmese: Két aszkéta életet élő szerzetes zarándokútja során egy sekély folyóhoz ért. A folyó partján egy fiatal hölgy állt, aki túlságosan kimerült volt ahhoz, hogy átgázoljon az erős sodrású folyón, így a szerzetesektől kért segítséget. Az egyik szerzetes gondolkodás nélkül felkapta a hátára a nőt, átgázolt a vízen és letette a túlparton. Aztán folytatták útjukat. A másik szerzetes szóvá tette, hogy azoknak, akik a szerzetesi életet választották tilos bármilyen kapcsolatba kerülni nőkkel, s nem is tudta „megemészteni” társa „gondatlanságát”. Egy idő múlva az ismétlődő szidalmaknak elejét véve az a szerzetes, aki segítségére sietett a hölgynek így szólt: „Tudod testvérem az mind igaz, amit mondasz, s ezért én azt a nőt még ott a parton letettem, de te még most is magaddal hurcolod.” Zsörtölődő társa végül megbékélt, megértve, hogy barátja már túl van az anyagi kapcsolatok szövevényén, s míg önmagának, aki kezdőként még csak „elkülönült” volt, ez problémát okozott volna, társát nem befolyásolta a hölgynek nyújtott segítség.[1]

A vairāgya önmagában nem lelki élet. A vairāgya csak egy eszköz, amely kizárólag a transzcendentális tudás gyakorlásának (jñāna) és Isten szolgálatának (bhakti) társaságában kap értelmet.

A következő bejegyzésekben bemutatjuk, hogy Patañjali miként definiálja a para-vairāgya, vagyis a felsőbbrendű lemondás fogalmát. (I.16. sūtra)

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről olvasni a bejegyzéseket.

[Ez a bejegyzés a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik, amely 2015 novemberében jelent meg. A kötet a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola honlapján megrendelhető.

Jegyzetek:

[1] E történetnek a valódi forrását majdnem lehetetlen fellelni, tekintettel arra, hogy majd mindegyik kultúrában, illetve vallási hagyományban megtalálható különböző módosításokkal. Ez persze a történetnek az értékét nem csökkenti, sőt rámutat arra, hogy a vairāgyával kapcsolatos kérdések univerzálisan, valamennyi transzcendentalista irányzatban fontosak.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!