Yoga-sūtra I.2. magyarázat 2. Az elme (manas) működése

Yoga-sūtra I.2. magyarázat 2. Az elme (manas) működése

Az elme (manas), az intelligencia (buddhi) és a hamis egó (ahaṅkāra) tulajdonképpen belső érzékszervekként, illetve eszközökként (anta karaṇa) funkcionálnak, amelyek a külső érzékszervekkel szemben nemcsak a jelen, hanem a múlt és a jövő érzéktárgyait is érzékelik. A múltra visszaemlékeznek, a jelenben feldolgozzák az érzéktapasztalatokat, a jövőt illetően pedig előrevetítik, kikövetkeztetik azt, vagy éppen elképzelik a majdan tapasztalandó tárgyakat, jelenségeket. A külső érzékszervek ennek megfelelően hozzájuk képest alárendelt helyzetben vannak.

mind4Az elme (manas) a cittán belüli koordináló egységként, összehangolja az érzékszervek működését, hiszen ő kerül először kapcsolatba az érzékszervektől jövő információkkal. Természetét tekintve az anyagi testhez tartozik, de a működéséhez szükséges hajtóerőt, ahogy említettük, a lélek, vagyis az önvaló szolgáltatja. Belső érzékszervként az örömöt és a fájdalmat érzékeli. Mérlegel és javasol az „én” számára, s az intelligenciával történt párbeszéde után döntést hoz a továbbiakról. Fő feladata a gondolkodás, az érzés és az akarat funkcióinak gyakorlása. Az anyagi tudat működésében az elme egyik tulajdonsága az, hogy a teret, az időt és a távolságot állapotától függően relatívan érzékeli. E paramétereket csakis az elme által tartjuk valóságosnak, s gyakran a különböző elmeállapotok más-más eredményt produkálnak e paraméterek valós mértékétől függetlenül. Mindenkinek van arról tapasztalata, hogy például egy érdekes előadás 90 perce mennyivel “hamarabb” eltelik, mint egy unalmasé. Ez az elme pillanatnyi állapotától függő teljesen szubjektív tapasztalás.

mind2Az elme mindezek mellett nagyon csökönyös és erős, s legtöbbször a ragaszkodás és az írtózás tevékenységeiben van elmerülve. A kellemes dolgokhoz ragaszkodik, a kellemetlenektől pedig írtózik, távol tartja magát tőlük. Viselkedésében a legérdekesebb az, hogy egy tapasztalat “kellemesként” vagy “hozzá közel állóként” való értékelése számára csak attól függ, hogy hányszor, milyen gyakran tapasztalta azt. Gyakorlatilag bármihez képes hozzászokni és csökönyösen ragaszkodni, ha elégszer “talál­kozik” vele. Csökönyössége lehet segítség, de nagy akadály is a jógi lelki útján. A Bhagavad-gītāban Kṛṣṇa a következőkre figyelmeztette Arjunát: “Az elme a legjobb barátja lesz annak, aki legyőzi őt, ám annak, aki nem képes felülkerekedni rajta, a legnagyobb ellenségévé válik.”[1] Barátság azt jelenti, hogy segíti az ember számára az élet végső célját elérni, ellenségként pedig itt tart bennünket az anyagvilág kötelékei között. A Viṣṇu Purāṇa a következőket mondja:

mana eva manuṣyāṇāṁ kāraṇaṁ bandha-mokṣayoḥ /
bandhaya viśayāsaṅgo muktyai nirviṣayaṁ manaḥ //

“Az ember számára az elme az anyaghoz-kötöttségnek, de a felszabadulásnak is az oka lehet. Az érzéktárgyakban elmerült elme a megkötöttség, az érzéktárgyaktól elkülönült pedig a felszabadulás okozója”.[2]

A Śrīmad Bhāgavatam szerint „azt az állapotot, amikor az élőlény tudata az anyagi természet három kötőerejéhez vonzódik, feltételekhez kötött életnek hívják. Ám ha tudata az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez ragaszkodik, akkor a felszabadulás tudatállapotában van.”[3]

stop-seekingA jóga, illetve az önmegvalósítás útján végzett lelki gyakorlatoknak az egyik legfontosabb célja az, hogy az elmét megtanítsa elfordulni az érzékek birodalmaként ismert megnyilvánult világtól és hogy a transzcendentális igazságok felé fordulva tisztán lelki ragaszkodásokat alakítson ki[4]. A sūtrában említett nirodha (megfékezés) folyamatának ez a legfontosabb eleme, erről azonban még e magyarázatban részletesebben is beszélünk.

[Ez a jegyzeta Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik. A könyv 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Jegyzetek:

[1] Bh.g. 6.6. és a Satyayāṇi Upaniṣad 1.-et.

[2] Viṣṇu Purāṇa 6.7.28. és Amṛta-bindu Upaniṣad (2) A verset A.C. Bhaktivedatna Swami a Bhagavad-gītā 6.5. verséhez fűzött magyarázatában idézi.

[3] ŚB.3.25.15.

[4] Bh.g. 6.5.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!