Yoga-sūtra I.2. magyarázat 4. A hamis ego (ahaṅkāra) működése

ego2A hamis ego (ahakāra) az ember saját önazonosítására utal. Az eredeti szanszkrit kifejezés szó szerint lefordítva „én-készítést” jelent. Ez nem egyszerűen az élőlény puszta “énérzetre” utaló szó, mint ahogyan azt néhány imperszonalista irányzatban magyarázzák, hanem az a mesterségesen kialakított, az eredetitől eltérő “hamis énkép”, amelynek a fő tulajdonsága a fizikai testtel való azonosulás. Bár létrejöttének alapja az önvaló, a mindig tudatos lélek – melyet Patañjali puruának nevez, s amelynek van egy eredeti lelki, anyagon túli transzcendentális formája és természete (svarūpa) –, de ezt a test finom- és durvafizikai rétegei eltorzítják. Ahogy a nap szikrázó fehér fénye elé tett színes üvegen keresztül a napfény is színesnek – kéknek, pirosnak vagy éppen zöldnek – látszik, ugyanúgy önmagunkról is egy „színezett”, torzított képet kapunk, ha az anyagi test és az anyagi tudat színes üvegein keresztül szemléljük. mask9Így a jelenleg észlelt önazonosságunk az eredeti egyéniségünknek csupán egy torz tükröződése, amelyet a különböző anyagi testekkel, életkörülményekkel és életfelfogásokkal (ideológiákkal) történő azonosulás jellemez.[1] Ezek a mesterséges önazonosítások, amelyek az elme és az intelligencia párbeszéde révén folyamatosan, szinte percről-percre változnak, azt eredményezik, hogy a bennünk rejlő eredeti tulajdonságaink nem tudnak megnyilvánulni a maguk teljességében. A hamis egó meghatározott énképe gúzsba köti a gondolkodásunkat, s így csupán a saját “tudat-kalitkánk” rácsai között próbálhatjuk beteljesíteni a szabadság, a termékeny kreativitás és a boldogság vágyait. A hamis ego vakságot és zavarodottságot okoz, amelynek eredménye számtalan természetellenes ragaszkodás, beteljesíthető és beteljesíthetetlen vágy.[2]

Szekér hasonlatA citta e három elemének (az elme, az intelligencia és a hamis egó) hierarchiáját a védikus irodalom egy jellegzetes hasonlaton keresztül mutatja be: „Az önvaló az anyagi test szekerének utasa, az intelligencia pedig a szekérhajtó. Az elme a gyeplő, az érzékek pedig a lovak. Ily módon örvend vagy szenved a lélek az elme és az érzékek társaságában.[3] Ez az ősi leírás az anyagi tudat testhez és érzékekhez viszonyított funkcionális helyzetét, hierarchiáját is megvilágítja. Egy másik kijelentés szerint az elme felsőbbrendű helyzetben van az érzékszervekhez képest, az intelligencia pedig felsőbbrendű az elménél. Így az elme irányítja az érzékeket, a megfelelően képzett intelligencia pedig az elmét. Az önvalóról azonban azt tartják, hogy még az intelligenciánál is emelkedettebb helyzetben van.[4] Így látható, hogy a test-elme-inelligencia-ego komplex az önvalónak van alárendelve. Az önvalóról, annak tulajdonságairól, helyzetéről a következő két sūtra és azok magyarázatai szólnak majd.

[Ez a jegyzeta Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik. A könyv 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Jegyzetek:

[1] Lásd a Yoga-sūtra I.4.-hez fűzött magyarázatot.

[2] E témáról részletesen a szerző „Személyiségfejlesztés felsőfokon” című könyvében olvashatunk. (Lál Kiadó 2005)

[3] Ezt a hasonlatot többek között a Katha upanisadban (1.3.3-4) olvashatjuk.

[4] Erről a hierarchiáról a Katha upanisad (1.3.10-11) és a Bhagavad-gítá (3.42) is említést tesz.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!