Yoga-sūtra I.20. fordítás és magyarázat 1. Gyakorlati lépések a felszabadulás felé

I.20. sūtra

śraddhā-vīrya-smti-samādhi-prajñā-pūrvaka itareām

Mások [az anyagi önazonosításuktól megválni vágyó, felszabadulásra törekvő jógik e céljukat] a hiten (śraddhā), a bizalommal teli, hősies törekvésen (vīrya), a figyelmen és emlékezésen (smti), a tudat tökéletes összpontosításával (samādhi) valamint az ezeknek köszönhetően megnyilvánuló valódi [anyagi és transzcendens között különbséget tenni tudó] bölcsességen (prajñā) keresztül [érhetik el]. [I.20.]

I.20 természetA védikus szentírások az önmegvalósítás számos módszeréről említést tesznek, amelyeknek a követésével a jógi felemelkedhet a lelki szintre, hátrahagyva anyagi identitását. Ezen módszerek a test, a beszéd és az anyagi tudat szintjén tisztítják meg az ember létezését, fokozatosan felemelve őt a három kötőerő világából a transzcendentális valóság szintjére. Az önzetlen cselekedetek, a lemondás, a szentírások tanulmányozása, Isten odaadó szolgálata stb. mind olyan eszközök, amelyeket szinte minden hiteles önmegvalósítási irányzat gyakorol, akár a védikus kultúra keretei között (karma-yoga, jñāna-yoga, bhakti-yoga),[1] akár más vallási rendszerek hasonló törekvéseiként.

I.20_útonPatañjali ebben a sūtrában a jógát gyakorlók számára egy általános irányelvet fogalmaz meg, amely önmegvalósítási irányzattól függetlenül öt lépésben, technikai szempontból mutatja be a lelki tudat kialakításának folyamatát. A sūtrában felsoroltak arra hívják fel a figyelmet, hogy az önmegvalósítás különböző eszközeit hogyan, milyen szellemiségben és módszereket követve használjuk. A következő három bejegyzésben az itt felsorolt lépésekről beszélünk részletesen.

[Tekintettel arra, hogy ebben a bejegyzésben már a Yoga-sūtra előrehaladottabb elemzése olvasható, annak érdekében, hogy a kedves olvasó teljességében megérthesse, szükséges a korábbi aforizmák, illetve magyarázatok áttanulmányozása. Ez a bejegyzés a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik, amely 2015 novemberében jelent meg. A kötet a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola honlapján megrendelhető.]

Jegyzetek:

[1] Lásd a Yoga-sūtra II.1. aforizmájához fűzött magyarázatokat.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!