Yoga-sūtra I.20. magyarázat 2. A hit (śraddhā) jelentősége a yoga-sādhanában

I.20_2_hit2_borító1.) A lelki úton való haladás folyamatának I.20. sūtrában említett első lépcsőjeként meghatározott śraddhā kifejezés hitet, bizalmat és meggyőződést jelent. A hit tulajdonképpen nem más, mint a céljaink elérésére tett erőfeszítésünk eredményébe vetett bizalom. A lelki életet élők életében ez az eredmény a Legfelsőbb Úrral való örök kapcsolatuk felébresztése, eredeti helyzetük (svarūpa) visszanyerése. E hit alapja a Védáknak az anyagvilágról és a lelki szférák természetéről szóló tanításai, a szentek társasága és szóbeli útmutatásaik, valamint a logikus gondolkodás és a lelki életben szerzett tapasztalatainkról szóló elmélkedés. A megfelelően kifejlődött śraddhā biztos, megingathatatlan hitet jelent. Szilárd meggyőződést arról, hogy ha a védikus szentírások, a lelki tanítómesterünk és a szentek tanításai alapján gyakoroljuk a lelki életet, akkor kétséget kizáróan elérjük a lelki tökéletességet. Vyāsa és Vācaspati kiemeli, hogy a hit olyan, mint az anya, fenntartja a jógit, s megakadályozza, hogy rossz útra térve lemondjon lelki céljai eléréséről.[1]

Mums and BabiesA hitnek számos alterülete létezik, melyekből a szilárd hit szépen lassan kialakul. Hitet kell kifejlesztenünk 1.) a Védákban, 2.) az önmegvalósítás általuk javasolt módszerében, s 3.) abban, hogy ennek követésével a megfelelő irányba haladunk. Hitünknek ki kell terjednie 4.) Isten és a lélek létezésének elfogadására és 5.) a lelki tanítómester követésére, illetve szolgálatára. Ezek mind egy-egy szilárd oszlopként állnak a hitünk birodalmában, s lehetővé teszik számunkra a gyors fejlődést. A śraddhā nem puszta vakhitet jelent, hanem belső, „meggyőződött bizonyosságot”, amely többek között a hiteles szentírásokból származó tudáson és a lelki gyakorlatok során szerzett saját tapasztalatokon alapul.

I.20_2_hit4_satsangAz ilyen jellegű attitűdnek köszönhetően lelki célunknak és az odáig vezető útnak egyre több kedvező aspektusát vesszük észre, s szép lassan intenzív szeretet ébred törekvésünk célja, a Legfelsőbb Úr iránt. A śraddhā számos eredménye közül az egyik az, hogy a jógi egyre inkább előnyben kezdi részesíteni a lelki élet ösvényén járók társaságát (sādhu-saṅga / sat-saṅga), s lehetőségei szerint próbálja elkerülni a világi gondolkodású személyeket (asat-saṅga).

[Tekintettel arra, hogy ebben a bejegyzésben már a Yoga-sūtra előrehaladottabb elemzése olvasható, annak érdekében, hogy a kedves olvasó teljességében megérthesse, szükséges a korábbi aforizmák, illetve magyarázatok áttanulmányozása. Ez a bejegyzés a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik, amely 2015 novemberében jelent meg. A kötet a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola honlapján megrendelhető.]

Jegyzetek:

[1] Rāma, 1998: 38.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!