Yoga-sūtra I.23. fordítás és magyarázat 2. Az īśvara-praṇidhāna folyamatának „hatásmechanizmusa”

I.23_2_az úr áldásaA védikus irodalom számos helyen foglalkozik az Úr iránti odaadás témájával (īśvara-praṇidhāna). A Bhāgavata-purāṇa a következőket mondja ezzel kapcsolatban:

vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ jñānaṁ ca yad ahaitukam

“Az Istenség Személyiségének végzett odaadó szolgálat által az ember azonnal indokolatlan tudásra (jñāna) tesz szert, s eltávolodik a világtól (vairāgya).”

Vyāsa úgy fogalmaz e folyamat hatékonyságával kapcsolatban, hogy Istent vonzza a jógi illetve a bhakta által érzett, illetve kinyilvánított odaadás, s megáldja őt a sādhanájának gyors eredményével.[1] Az odaadó szolgálat azt jelenti, hogy tetteinket, érzékeinket, szavainkat és gondolatainkat az Úr szeretetteljes szolgálatába állítjuk. Amikor ilyen tetteket végzünk, akkor a durva- és a finomfizikai testünk anyagi jellegű cselekedetei és azok visszahatásai megszűnnek.[2] Így a komolyan érdeklődő tanítvány vagy bölcs jógi, kellő tudással és lemondással felvértezve, aktív odaadó szolgálata által ismerheti fel az Abszolút Igazságot úgy, ahogyan azt a védikus irodalomból hallotta.[3] Isten szolgálata a lélek eredeti helyzete. Az ilyen tevékenységek a lelki test (svarūpa) saját funkciói, s ha valaki ezeket végzi, akkor a svarūpájának szintjén cselekszik még akkor is, ha egyébként még nem szabadult fel teljesen a kötőerők hatásától. Maga ez a tevékenység melléktermékként adja meg a felszabadulást a jógi számára.

I.23_2_japaA fentiek és a 23. sutra jelentésének figyelembevételével kijelenthetjük, hogy ez a 23. sūtra Patañjali Yoga-sūtrájának úgynevezett paribhāṣā-sūtrája, olyan kulcsfontosságú sūtra, amely a teljes mű értelmezésének alapját határozza meg, s amelyet figyelembe véve kell minden más sūtrát értelmezni a műben.[4] Ez a fő kijelentés, amely mentén a teljes mű valódi értelme megnyilvánul. A paribhāṣā általános szabályt és szemléletmódot fogalmaz meg a mű sūtráinak értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban.

A következő bejegyzésekben áttekintjük azokat az ismereteket, amelyeket Patañjali szerint Istenről feltétlenül tudnunk kell.

[Tekintettel arra, hogy ebben a bejegyzésben már a Yoga-sūtra előrehaladottabb elemzése olvasható, annak érdekében, hogy a kedves olvasó teljességében megérthesse, szükséges a korábbi aforizmák, illetve magyarázatok áttanulmányozása. Ez a bejegyzés a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik, amely 2015 novemberében jelent meg. A kötet a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola honlapján megrendelhető.]

Jegyzetek:

[1] Rāma, 1998: 40.
[2] A Bhāg. 4.29.71. magyarázat alapján.
[3] Bhāg. 1.2.12.
[4] MW 598.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!