Yoga-sūtra I.24. fordítás és magyarázat 2. Isten definíciója II. – az anyagon túliság és feltételei

I.24_2_transzcendensElső megközelítésben az I.24. sūtrában a szerző négy olyan dolgot említ, ami az egyéni lelkekkel ellentétben Istent nem érintheti meg (aparāmṛṣṭa). Az ebben a sūtrában felsorolt négy dolog az Úr sac-cid-ānanda természetéből a sat, vagyis a transzcendentális öröklét aspektust képviseli. Az első ilyen a kleṣák (szenvedést okozó tényezők) csoportja, amely a lelki tudatlanság öt fokozatát foglalja magában, és amely sohasem említhető Istennel kapcsolatban. A lelki tudatlanság (avidyā), az énközpontúság vagy egoizmus (asmitā), a fizikai világhoz fűződő ragaszkodás (rāga), az irtózás (dveṣa) és a halálfélelem (abhiniveśa) állapotai elveszítik értelmüket, ha a Legfelsőbb Úrral kapcsolatban akarjuk említeni őket.[1]

Az anyagi tettek (karma) és azok visszahatásai (vipāka) szintén nem hozhatók kapcsolatba Istennel. Neki minden tette transzcendentális, vagyis olyan, amely lelki eredményt ad, s nem köt az anyagvilághoz. A Bhagavad-gītāban olvashatjuk, hogy aki ismeri a Legfelsőbb Úr megjelenésének és tetteinek transzcendentális (nem anyagi) természetét, az a halála, vagyis a testének elhagyása után nem születik meg újra ebben az anyagi világban, hanem eléri Isten örök hajlékát.[2] Mit jelent ez? Az a jógi, aki mindezt tudja Istenről, kiszabadulhat a születés és halál körforgásából. Bármit is tesz az Úr, az abszolút jó, az anyagtól teljesen független. Ezen tettek gyümölcsei, eredményei sem képesek Őt megérinteni. Egyáltalán semmilyen fizikai létezésbe kényszerítő hatás (āśaya) nem befolyásolhatja, akkor sem, amikor alászáll e világba.

I.24_2_transzcendensFelmerülhet a kérdés, hogy mindazok a feltételekhez kötött puruṣāk, akik lelki gyakorlataiknak köszönhetően elérik a felszabadulás állapotát, īśvarává válhatnak-e? A válasz az, hogy nem. Az īśvarát sohasem érintik meg ezek a hatások, a hétköznapi jīvákat pedig igen. Tekintettel a puruṣák végtelenül parányi méretére (aṇu), ők mindig alanyaivá válhatnak az illúziónak, s még felszabadult állapotukban is az eredeti helyzetükhöz hozzátartozik, hogy mindannyian a Legfelsőbb Úr szolgái. A következő sūtrában Isten további megkülönböztető jellemzőiről olvashatunk.

[Tekintettel arra, hogy ebben a bejegyzésben már a Yoga-sūtra előrehaladottabb elemzése olvasható, annak érdekében, hogy a kedves olvasó teljességében megérthesse, szükséges a korábbi aforizmák, illetve magyarázatok áttanulmányozása. Ez a bejegyzés a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik, amely 2015 novemberében jelent meg. A kötet a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola honlapján megrendelhető.]

Jegyzetek:

[1] A kleśákról részletesen a Yoga-sūtra II.3-10 aforizmáiban olvashatunk.
[2] Bhg. 4.9.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!