Yoga-sūtra I.25. fordítás és magyarázat. Isten definíciója III.– mindentudó

I.25. sūtra

tatra niratiśaya sarvajña-bījam

Benne  a mindentudás magja felülmúlhatatlan. [I.25.]

I.25_mindentudó 1. egyenlet_borítóIsten következő tulajdonsága a mindentudás. Arról már beszéltünk, hogy a Legfelsőbb Úr és hozzá hasonlóan az egyéni élőlények az eredeti helyzetükben az örökléttel (sat), teljes tudást birtokló transzcendentális tudattal (cit) és örök boldogság által jellemzett lelki testtel (rūpa, vigraha) rendelkeznek. Bár ezek a tulajdonságok valamennyi puruṣára vonatkoznak, a Legfelsőbb Úrra határok, korlátok nélkül jellemzőek. Az egyéni puruṣák bár transzcendentálisak, hajlamosak arra, hogy az anyagi energia hatása alatt illúzióba kerülve elfeledkezzenek e tulajdonságaikról. Ebben az esetben nem, vagy csak torz módon tapasztalják azokat. Eredeti, lelki helyzetükben mindezen tulajdonságok birtokosai, s tudásuk is mindenre kiterjed, azonban az īśvarához képest korlátozott mértékben. Egyetlen egyéni lélek sem érheti el a mindentudás azon fokát, amellyel az īśvara rendelkezik.

I.25_mindentudó 4. xman2_borítóA mindentudást többféleképpen lehet megközelíteni. Mindentudás képessége például az, amikor valaki bármiről képes egy adott pillanatban információt szerezni, amiről csak akar. Mindentudás az is, amikor valaki egyszerre, szimultán tud mindenről, ami éppen történik. A mindentudás kategóriába tartozik még az is, amikor valaki ismeri a múltat, a jelent és a jövőt. A védikus hagyományok képviselői szerint az a személy, aki képes különbséget tenni anyag és transzcendens között, s mindent ennek fényében a megfelelő módon, a valódi helyzete és értéke szerint lát, ő is mindentudó.

Látjuk, hogy a mindentudás többféle oldalról közelíthető meg, de alapvetően azt az illúziótól mentes látásmódot jelenti, amelyben tértől, időtől független információszerzés, illeve információbirtoklás van jelen. Ennek mértéke és lehetősége a Legfelsőbb Úrban határtalan, az egyéni esendő lelkek esetében korlátozott. A mindentudás magja (sarvajña-bīja) magát a képességet jelenti, amely minden puruṣában a svarūpájának részeként jelen van, de amely különböző mértékben csírázik ki az élőlényekben és van jelen a Legfelsőbb Úrban. Istenben a mindentudás e képessége felülmúlhatatlan (niratiśaya).I.25_mindentudó 3 A Legfelsőbb Úr brahman-sugárzásként mindenütt jelen van, minden, ami történik e világban, tulajdonképpen ennek a működésén alapul, így közvetlenül kapcsolatban áll vele. A mindenki szívében és minden atomban is jelenlévő Felsőlélekként (Paramātman) tanúja a világban végbemenő minden változásnak, s tanúja az élőlények vágyainak, gondolatainak, terveinek, mindennek, ami velük kapcsolatos. Isten Brahman és Paramātman aspektusainak végső forrásaként a Legfelső Személy (Bhagavān, īśvara), akiben a mindentudás határtalan, s akiben ez a képesség, szemben az egyéni élőlényekkel, „sohasem alszik” (nir-ati-śayam).[1] Ő az, aki együttérzésből e tudást a védikus irodalom formájában korszakokon és teremtéseken át megosztotta a puruákkal azért, hogy kiemelje őket a sasārából. Ez és a következő sūtra a Legfelsőbb Úr cit természetéről beszél.

[Tekintettel arra, hogy ebben a bejegyzésben már a Yoga-sūtra előrehaladottabb elemzése olvasható, annak érdekében, hogy a kedves olvasó teljességében megérthesse, szükséges a korábbi aforizmák, illetve magyarázatok áttanulmányozása. Ez a bejegyzés a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik, amely 2015 novemberében jelent meg. A kötet a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola honlapján megrendelhető.]

 

Jegyzetek:

[1] 2003-ban egy hosszabb himalájai tartózkodásom alatt a Gangotri hegyei között élő Balarāmācārya – aki megtisztelt azzal, hogy a Yoga-sūtrára tanított – magyarázta így a nir-ati-śayam kifejezést.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!