Yoga-sūtra I.4. fordítás és magyarázat 1. Amikor a saját mentális problémánkká válunk

4. sūtra

vtti-sārūpyam itaratra

Más esetben, [amikor az ember nem gyakorolja a jógát, vagyis az önmegvalósítást], az egyéni lélek az anyagi tudatfolyamatokkal azonosul. [I.4.]

Assimilation 1A jóga saját létezésünk megismerésének magasztos útja, amely megtanítja számunkra, hogy a létező világ általunk jelenleg átláthatatlan hierarchiájában hova helyezzük önmagunkat. Megtanuljuk azt is, hogy e világban való megjelenésünk pillanatától ránk jellemző hamis egótól megtisztulva tiszta lelkekként, tiszta tudattal és világos lelki értékrenddel éljünk ebben a világban és a következőben, eredeti örök otthonunkban.

I am 3Amikor valaki nincs a „jóga állapotában”, tehát nem gyakorolja az önmegvalósítás folyamatát akkor ő a lelki tudathoz képest, egy „másik” tudatállapotban van (itaratra). Lelki tudás és gyakorlás nélkül az ember nem lát túl az anyagi tudatának felszínén tükröződő képeken, így automatikusan azonosítja önmagát a citta éppen aktuálisan jellemző anyagi mintázataival (vṛtti). Ekkor a purua (a lélek) azonosul az anyagi tudatával (citta) és az ezáltal érzékelt és különböző módokon visszatükrözött érzéktárgyakkal, élethelyze-tekkel, életfelfogásokkal stb. tehát az anyagi tudattartalmával. I am6Ezen mechaniz-mus alapján gondolkodunk önmagunkról úgy például, hogy „nyugodt vagyok”, „ideges vagyok”, „feledékeny vagyok”, „kövér vagyok” vagy, hogy „ez az anyagi test vagyok” stb. Holott a lélek messze túl van ezeken a megjelöléseken.

Azon mestereim egyike, akik az elmúlt évtizedekben a Yoga-sūtra titkaira tanítottak, úgy fogalmazott, hogy az ilyen tudatállapotban gyakorlatilag „a saját mentális problémáddá válsz”, s ilyenkor a valóstól eltérő énképek változatos fajtáit fogadod el igaznak. Amíg a lélek megőrzi a hamis önazonosságait, addig hozzá lesz láncolva az anyagi léthez, az ismétlődő születés és halál körforgásához, az „anyagként való örökös újraszületéshez”.

DreamA jóga célja annyira megtisztítani a cittát, hogy az teljesen átengedje a purua tulajdonságait, s látni engedje az élőlény saját valódi ÉN-jét. Amíg nem tiszta az anyagi tudat, addig nincs önmegismerés, s a „ködös homályban tapogatózva” percről percre kérdőjelezzük meg önnön létünk értelmét és célját. A Śrīmad Bhāgavatam a következőképpen fogalmaz e zavarodottságról[1]:

Önmaga kiléte az élőlénynek örök aggodalmat okoz. Nem tudja, ki ő valójában, akárcsak az az ember, aki azt álmodja, hogy levágják a fejét. Ahogyan a vízen tükröződő hold remegni látszik a szemlélő számára, mert a víz tulajdonságával társul, úgy az anyaggal társuló önvaló is anyagi minőségűnek tűnik. Ám az önvalóról alkotott téves felfogás az Istenség Személyisége, Vāsudeva kegyéből, az Úr odaadó szolgálatának folyamatát az elkülönülés szellemében követve lassan eloszlik. […] s minden gyötrelem teljesen megszűnik, akárcsak egy mély álom után.

Kérlek, ha hasznosnak tartod e bejegyzést, küldj egy „like”-ot és oszd meg légy szíves. A hírlevelemre a főoldal alján tudsz feliratkozni.

[Ez a jegyzeta Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik. A könyv 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Jegyzetek:

[1] Bhāg. 3.7.10-13.

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!