Yoga-sūtra I.6. magyarázat 2. A téves ismeretszerzésről (viparyaya), a fogalomalkotásról (vikalpa) és a mélyalvásról (nidrā)

A valós ismeret megszerzésének tudatfolyamata után most beszéljünk (egyenlőre még csak röviden) a második, harmadik és negyedik tudatfolyamatról, amely általában minden tudatműködésnek a szerves része.

viparyaya 12A téves ismeretszerzés (viparyaya) általában helytelen, meglapozatlan következtetésekre vezeti az embert, de ha megértjük, hogy például az érzékszervek által szerzett információk csak a fizikai létezés egy bizonyos dimenziójában megbízhatóak, s hogy az érzékszervek a transzcendens, anyagon túli világ megismerésére nem alkalmasak, akkor az így szerzett ismereteket is mindig a megfelelő kritikával tudjuk kezelni, helyet adva olyan megismerési folyamatoknak, amelyek az adott transzcendentális dimenzióban valós tudást eredményeznek.

vikalpaA fogalomalkotás, ábrándozás, képzelet (vikalpa) folyamata az anyagi tudat információkat egymással kombinálni képes, többnyire automatikus működése, amelyből szintén származhatnak a valóságtól elrugaszkodó, s ílymódon megkötő, de a valóságot megvilágító felszabadító következtetések is.

A mélyalvás (nidrā) tudatállapotában a tudatlanság (tamas) kötőerője dominál, melyben gyakorlatilag a citta aktív működése majdnem teljes egészében felfüggesztődik. Mindamellett, hogy a fizikai test szintjén a test regenerálódásához kedvező feltételeket teremt ez a tudatállapot, még mindig az önmagunk lelki természetéről szóló teljes tudatlanság jellemzi. deep sleep 4Természetesen egy lelki gyakorló esetében az ébrenlét állapotában végzett gyakorlatok segítik a tudatlanság ködének eloszlását. Azonban a yogīnak elővigyázatosnak kell lennie, hogy a lustaság, a csapongó érzékek, az érzéktárgyak élvezetében való elmerülés, vagy a motíválatlanná válás stb. nehogy az ébrenlét állapotában is fennálló mélyalváshoz hasonló „tamaszikus” tudatállapotot eredményezzenek, mint ahogyan azt az emberi társadalom nagy részénél látható: “[…] az élőlények ébrenléte a bensőt látó bölcsnek éjszaka.[1] A mélyalvás tudatállapotának tanulmányozása és megértése viszont figyelmeztetheti a lelki gyakorlót arra, hogy e világban az egyéni lélek számos egyéb tudatállapotban lehet, amelyeknek kisebb, vagy nagyobb mértékben, de ugyan az a közös jellemzője, a lelki létünkről szóló tudatlanság. Így megfelelő inspirációt szerezhet ahhoz, hogy igazán a mélyére hatoljon az emberi psziché megnyilvánulásainak, s hogy elérje a sohasem változó, tiszta és szennyezetlen lélek tökéletes tudatállapotát.

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről olvasni a bejegyzéseket.

Kérlek, ha hasznosnak tartod e bejegyzést, küldj egy „like”-ot és oszd meg légy szíves. A hírlevelemre a főoldal alján tudsz feliratkozni.

[Ez a jegyzeta Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik. A könyv 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Jegyzetek:

[1] Bh.g.2.69. Lásd még a Yoga-sūtra I.30. sutrában a yoga gyakorlása közben felmerülő akadályokat és azok velejáróit.

 

 

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!