Yoga-sūtra I.7. fordítás – A helyes ismeretszerzés módszerei. Magyarázat 1. Az érzékszervi tapasztalásról (pratyakṣa)

7. sūtra

pratyakṣa-anumāna-āgamā pramāāni

Az érvényes ismeret megszerzésének [módszerei] az érzékszervi tapasztalás, a következtetés és a szent hagyományok [múltból] alászálló tanításai. [I.7.]

pratyaksa 2Ebben a sūtrában a szerző az érvényes, valós tudás megszerzésének három legfontosabb módját emeli ki, amelyeket egy lelki gyakorlónak használnia kell. A felsorolás sorrendje is fontos, amely jelzi azt, hogy minél finomabb, vagy nehezebben megközelíthető „tárgyról” van szó, annál érzékenyebb, illetve képesítettebb tudásszerzési folyamatra van szükségünk.

Az érzékszervi tapasztalás (pratyaka) elsősorban az éktárgyak megjelenését érinti a tárgyak általános és speciális jellemzőinek figyelembevételével. Ezeknek a jellemzőknek a tapasztalása illetve az ezáltal létrejött tudattartalom az, amely raktározódik a cittában. A folyamat eredménye az anyagi tudatban bekövetkezett változás, illetve az e optical illusiontudatváltozásról szóló tudás. A feltételekhez kötött élőlény önmagáról alkotott képe e tudatváltozással kiegészülve módosul. A pratyakṣa témakörébe tartozik még a különböző mentális jelenségek és valóságok tapasztalása is, amelyeket belső érzékszervként az elme (manas) érzékel. Ilyen például a „rosszkedv, a mámor, a mentális üresség” belső tapasztalása. A logikai következtetésről és a szent hagyományok tanításairól részletesen a következő két bejegyzésben írok majd.
optical illusion 2Az érzékszervi tapasztalás bár alkalmas a valós ismeretek megszerzésére, mégis kritikával kell fogadnunk az eredményeit. Nem árt tudatosítanunk magunkban, hogy van egy adott érzékelési tartomány amelyben megfelelően működik, de még az ebben a tartományban tapasztaltak megfelelő értelmezését is befolyásolja az elménk, illetve az anyagi tudatunk állapota. A következő bejegyzésekben (főleg a téves ismeretszerzés tárgyalásakor – I.8. sūtra) még részletesebben is előkerül ez a kérdéskör.

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről olvasni a bejegyzéseket.

Kérlek, ha hasznosnak tartod e bejegyzést, küldj egy „like”-ot és oszd meg légy szíves. A hírlevelemre a főoldal alján tudsz feliratkozni.

[Ez a jegyzet a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik. A könyv 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!