Regressziós-reinkarnációs hipnózis és meditáció tanfolyam GYŐRBEN október 1-2.-án

Legközelebbi alkalom: 2016. október 01-02.-a (szombat-vasárnap) GYŐRBEN

– A tanfolyam hétvégi képzés, workshop formában (ez elmélet rögtön kipróbálásra kerül a gyakorlatban).

Tartalma, hangulata:

E regressziós-meditációs wreincarnation2orkshop célja megismertetni a résztvevőkkel a lélek fogalmát, a reinkarnáció jelenségét, és törvényszerűségeit. Az elméleti előadások bemutatják a tudat részeit, mélységeit és elrejtett tartalma felszínre hozásának módszereit. Elemezzük a hipnózis és a meditáció folyamatát, s alkalmazásukat az előző életek megismerésében. A képzés résztvevői elsajátítják annak módszerét, hogy külső segítség nélkül képesek legyenek önmaguk is regressziós, előző életeket, illetve azok eseményeit megismerő gyakorlatokat végezni mindenféle mentális kockázat nélkül. A workshop egy olyan hanganyag által támogatott módszert ad a résztvevők kezébe, amelynek segítségével egy mélyen relaxált, meditatív állapotba kerülve képesek lesznek önmaguk tudatának és tudatalattijának a részletes feltérképezésére.

A kétnapos szeminárium számos elméleti előadásból, egy jóga-nidra mélyrelaxációs gyakorlatból és kettő regressziós, előző életeket feltáró csoportos gyakorlatból áll, melynek tematikája lentebb látható [a részletes program résznél].

Megjegyzés: Ez a képzés nem tanítja meg egy másik ember regressziós-meditációs „utaztatásának” vezetését, irányítását, tekintettel arra, hogy az egy sokkal komolyabb, összetettebb felkészültséget és gyakorlati tapasztalatot igényel.

Költsége: 40.000 Ft

– Az ár tartalmazza: az elméleti előadásokat, a gyakorlatokat és a hanganyagot.

Képzés helyszíne:

– Győr
– A pontos címet az képzés előtt 2 héttel tesszük közzé a jelentkezők között.

Részletes program:

1. nap – október 01. – szombat:reincarnation3

08:00-09:00 előadás
– lélekvándorlás és a reinkarnáció, a tudományos bizonyítékok
09:10-10:10 előadás
– elméleti alap – a testet öltött élőlény spirituális anatómiája
– honnan származnak és hol raktározódnak az előző életek emlékei?
– mi történik a test elhagyásakor?
10:20-11:20 előadás
– az emberi tudat működése
– előző életek emlékeinek felmerülési és  lehetőségei
– a jóga-nidrá relaxáció jelentősége a regresszióban
11:30-12:45 gyakorlat
– a jóga-nidra mélyrelaxáció konkrét megismerése és gyakorlása, a tapasztalatok megbeszélése
12:45-13:45 ebédidő
– ebéd és pihenő
13:45-15:00 gyakorlat
– az első közös regressziós-reinkarnációs gyakorlat
– a tapasztalatok írásbeli rögzítése a helyszínen
15:00-16:00 gyakorlat és beszélgetés
– a tapasztalatok megbeszélése, feltárása

2. nap – október 02. – vasárnap:

09:00-10:00 előadás
– hipnózis és meditáció, a két módszer hasonlóságai és különbözőségei
– ellenjavallatok és akadályok a regressziós folyamatban való részvételhez
10:15-11:15 előadás
– akadályok  a regressziós-reinkarnációs analízis gyakorlása közben
11:30-12:30 előadás
– szabályok a regresszióban – mit csinálj, ha egyszer a ’kapun túl’ vagy?
12:30-13:30 ebédidő
– ebéd és pihenő
13:30-14:30 előadás
– a regressziós utazásokat és a lelki megértést segítő életmód
– új regressziós módszerek
– egy személy megkeresése a múltban
– jelenlegi problémák okainak múltban való keresése gyors indukcióval
14:30-15:45 gyakorlat
– a második közös regressziós-reinkarnációs gyakorlat, majd a tapasztalatok írásbeli rögzítése és megbeszélése
16:30-17:00 gyakorlat és beszélgetés
– a tapasztalatok megbeszélése
– az otthoni gyakorlás szabályai
– a hanganyag használata

Egyéb információ:

– A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges.eye
– A jelentkezés feltétele 20.000 Ft előleg befizetése a szervezőnél vagy az oktatónál.
– A részvételi díj fennmaradó részét a szemináriumon kell kifizetni. Lemondás esetén az előleget csak a jelentkezési határidőig tudjuk visszafizetni, az után már nem áll módunkban!

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 16.

Jelentkezés és bővebb információ:

Vezető oktató: Dr. Tóth-Soma László
Tel.: +36-30/740-55-44
E-mail: info@gaurakrisna.hu
Web: http://gaurakrisna.hu/
FaceBook: https://www.facebook.com/ltothsoma

 

Általános ismertető az előző életeket feltáró regressziós-meditációs workshopról

Az „Előző életeket feltáró regressziós-meditációs analízis” módszere a sok ezer éves indiai jóga-meditációs hagyományokban gyökerezik, elméleti alapjait pedig azok a védikus írások (a négy véda a hozzájuk tarozó upanisadokkal, a puránák és az itihászák) tartalmazzák, amelyek ősidők óta a legfontosabb forrását jelentik az önmegvalósítást és az énünk mélyebb dimenzióit kutató emberek számára. Elemeit a mai modern regressziós és reinkarnációs hipnózis illetve hipnoterápia is sikerrel alkalmazza.

Az előző életekre vonatkozó tudatos meditációs tapasztalás módszeréről rendszerezetten először Patanydzsali, (az astánga-jóga megalkotója) írt a Jóga-szútra című művében, mintegy 2200-2500 évvel ezelőtt.

A regressziós „utazás” módszerének lényege, a tudat egyre koncentráltabb állapotának (szamápatti) elérése és a minél finomabb érzéki tapasztalás tudatszintjeire való „alámerülés” A meditáció szintje a durva fizikai dimenziótól kezdve a finom fizikai dimenzión keresztül a lelki dimenziók felé haladó érzékelést érinti.

Ez a regressziós meditációs módszer fokozatos, lépésről-lépésre történő belső utazás az emberi tudat (csitta) egyre mélyebb rétegeibe, ahol egyrészt jelen életünk korábbi történései, másrészt pedig az előző életeink eseményei, illetve azok emlékképei raktározódnak úgynevezett „lenyomatok” (szamszkárák) formájában. Ezek a lenyomatok a megfelelő, módszerrel előhozhatók.

Az emberi tudat és a reinkarnáció

Sokakban (még a regressziós és reinkarnációs hipnózist aktívan gyakorló terapeutákban is) felmerül a kérdés, hogy „hogyan magyarázható, az előző életek eseményeinek felébreszthetősége?”

India ősi védikus irodalma elmagyarázza, hogy az élőlény (az örök lélek) úgynevezett halálakor, más szóval a testének elhagyásakor és az ismételt megtestesülése, megszületése előtt nem pusztán önmagában hagyja el a látható „durva anyagi testét” (sztúla-saríra), hanem a „finom fizikai testével” együtt (szuksma-saríra), amelyet az elme (manasz), az intelligencia (buddhi) és a hamis egó (ahankára) alkot. Ez a három egység az, amelyeknek összehangolt működése hozza létre az anyagi tudatot (csitta). Ebben a csittában zajlik le minden olyan érzelmi, mentális, és gondolati folyamat, amelyekben az életünk során részünk van.

A különböző tudati folyamatok, amelyeket az érzéktapasztalás vált ki bennünk, mint egy „lenyomatot” hagyva rögzülnek a tudatunk különböző rétegeiben. Ezeket a „lenyomatokat” ássuk elő a tudatos visszaemlékezéseink során is, amikor például egy régen, esetleg a gyermekkorunkban történt eseményt próbálunk felidézni, és akkor is, amikor az előző életeket feltáró regressziós-meditációs analízist végezzük. Jelen életünk eseményeire viszonylag egyszerű visszaemlékezni, az elmúlt életeinkben történtekre kevésbé, hiszen, az azokhoz kapcsolódó tudati lenyomatok mélyen a tudatunk „tudatosság szintje alatti” területében vannak eltemetve. A regressziós-meditációs belső utazás révén e tudatszintek is elérhetővé válnak, így az ott tárolt információk feldolgozhatók, s ha szükséges, terápiás céllal elemezhetők.

Hipnózis, vagy meditáció?

Az „Előző életeket feltáró meditációs analízis” bár nagyon hasonló ahhoz, nem sorolható a hipnózishoz. A hipnózis technikáiban közös, hogy az öntudatot, kevés figyelmet igénylő feladatokkal foglalják le, és fokozatosan kikapcsolják. Így az öntudat elveszti vezető szerepét, így a tudatalatti közvetlenül megszólíthatóvá válik. Ebben az esetben azonban nincsenek jól elkülönítve a tudat különböző szintjei, így nehéz szétválasztani az élmények jellegét, a képzelet játékát, a jelen életünk emlékeit és a tényleges reinkarnációs tapasztalatokat. A reinkarnációs hipnoterápiában valójában nem is lényeges, hogy honnét jönnek az élmények, valódiak-e vagy képzeltek, mert egy szakavatott terapeuta segítségével így is, úgy is határozott terápiás hatása van az átélt élménynek.

A meditáció általában olyan tudatállapotra, illetve tudati folyamatra utal, amelyben a tudat irányítottan koncentrált, amellett, hogy ezt megelőzően, vagy ezzel egy időben kiüresít magából minden hétköznapi gondolati tárgyat. Az „előző életeket feltáró meditációs analízis” tulajdonképpen egy olyan tudatos koncentrációs folyamat, amely az emberi tudat és a tudatalatti határáig vezet el, oda, ahol már nincs semmi, ami elnyomná tartalmának megnyilvánulását és megtapasztalását.

Mi történik a reinkarnációs analízis során?

A workshop vezető oktatójának segítségével végzett testi–, mentális– és érzelmi szintű relaxáció után irányított belső utazásban vesznek részt a jelenlévők, amely a már említett tudatalatti területek tartalmát tárja fel. A folyamat teljesen biztonságos, a résztvevő, mintha egy filmet látna, egy belső „vásznon” nézi végig a tudatalattiban tárolt, de adott alkalommal aktuálisan felszínre hozott információtartalmat. A meditációs analízisben az alany mindig elkülönült szemlélője az eseményeknek, képes különbséget tenni a jelen valóság és a múltban lezajlott események között.

A tanfolyamra jelentkezők a meditációs analízist vezető oktatóval közvetlen és folyamatos kapcsolatban állnak, így a képzés alatt teljes biztonságban érezhetik magukat.

A workshop gyakorlati alkalmai során és a megtanult módszer segítségével az otthoni gyakorlás alkalmával az adott esetben előhozott korábbi élet(ek) olyan paraméterei válnak felfedezhetővé, mint például:

• a regresszióban résztvevő előző életbeli azonossága, neve
• a kora, neme
• a lakhelye
• az emberek, akik körbeveszik
• általánosan végzett tevékenységek, foglalkozás
• elevenébe vágó pillanatok, főbb életesemények, fordulópontok,
• emberi kapcsolatai, annak vizsgálata, hogy volt-e valaki a környezetében, aki a jelen életének is része?
• megoldatlan problémák, meghatározó érzelmi élmények, amelyek a jelen életre is kihathatnak,
• a feltérképezett előző élet végének specifikus jellemzői,
• bármi tanulságos esemény, hasznos konklúzió, amely segítség lehet a jelen életében.

Mit érez Ön a regressziós-reinkarnációs meditáció megtapasztalása során?

Az ekkor átélt élményekről el kell mondani, hogy egyénenként és időről-időre teljesen változó. Ugyanaz a személy egyszer teljesen valós és értékelhető élményt tapasztal, máskor pedig elalszik a regresszió során. Ezek azonban jól körülhatárolható tényezők segítségével befolyásolhatók (Lásd később „az előző életeket feltáró meditációs analízis optimális feltételei” résznél).

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a tapasztalat, amit a meditációs analízisben résztvevő személy átélhet az a következő kategóriák valamelyikébe sorolható:

1.) Egyáltalán semmit sem tapasztal a regresszió alatt, már ami az előző életekre vonatkozó élményekett illeti. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, amikor a páciens például elalszik az analízis alatt. Az elalvás elkerülése érdekében kérjük, kövesse az „analízisre való felkészülés, optimális feltételek” részben leírtakat.

2.) Az elmúlt életekből felmerülő homályos képek jelennek meg az analízis alatt, amelyek egymással való kapcsolata nem teljesen kifejezett.

3.) Képek, jelenetek, színhelyek jelennek meg, amelyek először homályosak, majd egyre jobban kitisztulnak, ahogy az analízis halad előre.

4.) A regresszió folyamán teljesen részletes tapasztalás zajlik világosan értékelhető helyszínekkel, képekkel, érzelmekkel, de mindezt az eseményektől elkülönülten, mintegy „tanúként” éli át a páciens.

5.) A teljes „ottlét” élménye valamennyi érzékszerv intenzív működésével együtt.

A tanfolyamainkon regressziós analízisben résztvevő emberek nagy része a 3 vagy a 4. kategóriába tartozik. Azok, akik különösen képesek a testi és tudati ellazulásra anélkül, hogy elaludnának, ők az 5. kategóriában lévő élményekre számíthatnak. Mindazok, akik számos félelemmel és ellenállással rendelkeznek az új dolgokkal szemben, ők nagy valószínűséggel az 1-2 kategóriájú élményt fogják tapasztalni az első alkalommal.

Természetesen a kezelésre való ráhangoltság készségében is viszonylag gyorsan lehet fejlődni, amelynek segítségével a harmadik és negyedik típusú tapasztalás már viszonylag hamar átélhető. Ebben segítenek a workshop elméleti, megalapozó előadásai és gyakorlati yoga-nidra mélyrelaxációs gyakorlata, melyek a képzés elején kapnak helyet. A gyakorlatok alatt a legtöbb, nyitott gondolkodású ember még az aktuálisan fennálló izgatottsága mellett is, komoly élményekre számíthat.

Egy módszer a regressziós analízisben való sikeres részvételhez

Néhány résztvevőnek az előző életek felkutatásakor nem a meditációs-analízisben végzendő irányított mentális cselekedetek elvégzése okozza a legnagyobb nehézséget, hanem az, hogy felismerje és megmagyarázza az átélt tapasztalatokat.

Abban az esetben, amikor az átélt élmény nagyon valóságos és tiszta (részletes képekkel, eseményekkel és résztvevőkkel stb.), akkor ez nem szokott problémát okozni. Amikor azonban az elmében először még csak egyes képek, vagy „filmszalag-részletek” jelennek meg, akkor elgondolkodhatunk, hogy mit is akart ez jelenteni? Ilyenkor az ember hajlamos értékes információkat és történéseket is „kidobni az ablakon”, azért mert nem látszottak hasznosnak.

Ezekben az esetekben a szabály az, hogy először elfogadunk minden felszínre jutó információt, s később elemezzük azt. Tehát minden megnyilvánuló információt lejegyzünk, illetve megjegyzünk, mint „hasznos anyagot”, s az analízist követő szakaszban értékeljük az összegyűlt adatokat. Ezeket a terapeuta jegyzi fel az analízis során. Az is gyakran előfordul, hogy az egyes alkalmakkor átélt tapasztalatok közül néhány hiányosan maradt élmény később kiegészül.

Az analízisre való felkészülés, optimális feltételek

Az előző életeket feltáró relaxációs-meditációs analízisben való részvételhez érdemes néhány olyan feltételre odafigyelni, amelyek megkönnyítik az eredményes munkát.

• Szánja rá a megfelelő időt, s lehetőleg ne rohanjon a tanfolyam két napján sehova, s felejtse el a hétköznapi tevékenységeit, kötelességeit.

• A képzés alatt reggel 9:00-tól 18:00-ig kapcsolja ki mobiltelefonját. A „rezgőre”, vagy „halkra” állított telefonok működését tudattalanul is érzékeljük. Hangolódjon rá inkább az Ön előtt álló nagyszerű élményre.

• Ne jöjjön éhesen a tanfolyamra, ugyanakkor a gyakorlati alkalmak során fennálló elalvás-veszély miatt csak könnyű ételeket fogyasszon. A mindennapok rohanásában nehéz erre odafigyelni, ezért praktikus, ha van önnél néhány keksz, gyümölcs stb., amely szükség esetén csillapítja éhségérzetét.

• Ha van lehetősége a workshop előtti hetekben, vagy napokban hallgasson és kövessen végig egy rövidebb (vagy ha van idő) hosszabb relaxációt esténként. Ez nagymértékben segíti az eredményes regressziót.

• Az analízishez szükséges harmonikus környezetről mi gondoskodunk.

• Ügyeljen arra, hogy lehetőleg kipihenten, de legalábbis nem álmosan és fáradtan érkezzen a tanfolyamra, mert egyébként emiatt is könnyen elaludhat a gyakorlatok közben.

• Az elméjének az egyik leghatékonyabb felkészülése az lehet, hogy felad minden elvárást, várakozást az Önre váró élménnyel kapcsolatban. Ha konkrét eredményre való elvárással kezd bele a regressziós- meditációs analízisbe, az olyanná válhat, mint amikor valaki úgy akarja megetetni a madarakat a parkban, hogy futva közelít feléjük.

• Sok emberrel találkoztam, akiket nagyon érdekelt a regressziós analízis, de aggodalommal voltak telve a közben átélhető események miatt. Fontos tudni, hogy a még kedvezőtlen események feltárása után is (visszatérve a jelenbe) kellemes, teljesen kipihent, feltöltődött állapotba kerül az analízisben résztvevő.

Jelentkezés és bővebb információ:

Vezető oktató: Dr. Tóth-Soma László
Tel.: +36-30/740-55-44
E-mail: info@gaurakrisna.hu
Web: http://gaurakrisna.hu/
FaceBook: https://www.facebook.com/ltothsoma

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!