Szakmai önéletrajz

Foglalkozás: Filozófus tanár, vaisnava teológus, jóga-meditáció oktatóNHT_2005_0823 017
Cím: Budapest, 1039 Budapest, Árpád utca 54. Fsz. 2.
Telefon: 30/740-5544
E-mail: info@gaurakrisna.hu
Születési idő: 1967. január 19.

TANULMÁNYOK
1986 – 1991    Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar

 • biológia-kémia szakos középiskolai tanári diploma

1996                — Mantra-diksa lelki beavatás

 • a Brahma-Madhva-Gaudíya tanítványi láncolat bhakti-jóga hagyományába.

1998 – 2003    — Rabindra Bharati University (Kalkutta)

 • Ph.D doktori tanulmányok a hindu vallásfilozófia témaköréből, különös tekintettel a hinduizmus Vaisnavizmus irányzatára.
 • Csakra-meditációs és relaxációs tanulmányok (Mayapur, Nyugat Bengál).
 • Jóga-szútra (Patandzsali) tanulmányok. (Mayapur, Nyugat Bengál)
 • Tenyérelemzés (Haszta Szamudrika Sásztra) tanulmányok (Jagannatha Puri, Orissa)

2003 – 2005    — Jóga-ászana és Pránájáma tanulmányok 

 • Budapest – Jagannatha Puri – Hrisikesh – Gangotri

2008 – 2009    — Past Life Therapist Association, Hipnotherapy South West (UK)

 •  Regressziós és reinkarnációs hipnoterapeuta képzés.

MUNKAHELYEK, SZAKMAI TAPASZTALATOK

1991–1995      — Szegedi Tudományegyetem Növénybiológiai Tanszék

 • Egyetemi tanársegédként dolgozik a JATE Növénytani tanszékén, ahol oktató és kutatómunkát végez.
 • Növény szervezettani és rendszertani szemináriumokat, valamint keleti kultúrák természetfilozófiájáról szóló előadásokat tart az egyetem biológia szakos illetve bölcsész hallgatóinak.

1995 – 1996    — Magántanulmányok és kutatások Indiában

 • Tanulmányokat és kutatásokat kezd Indiában a hindu természet-, és vallásfilozófia témakörében.
 • Tanárai Prof. Dr. C.P. Bhaumik (City College, Kalkutta), Prof. Dr. Prabhal Kumar Sen (University of Calcutta, Kalkutta), és Prof. Dr. K.N. Mukkerjee (Sri Caitanya Researc Institute, Kalkutta)

1996-2002      — Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék

 • Tanársegéd
 • Oktató tevékenysége: Keleti (hinduizmus és buddhizmus) vallás- és természetfilozófiai előadások és szövegelemző szemináriumok tartása. Előadások a keleti világból származó, magyarországi vallási mozgalmakról.
 • Kutató tevékenysége: A hinduizmus vallási irányzatainak elméleti vallásfilozófiai, valamint gyakorlati teológiai vizsgálata. Keleti származású vallási mozgalmak Magyarországon.
 • Egyéb tanszéki tevékenység: Ezen idő alatt több kutatási project vezetője, illetve koordinátora volt, így kutatás-monitoring feladatok ellátásában is komoly tapasztalatot szerzett.
 • Részt vesz a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Vallástudomány szakának akkreditációs munkálataiban (1997)
 • Szervezője és egyik előadója a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen lezajlott Test-Elme-Tudat konferenciának (1997).
 • Szervezője és egyik előadója a Budapesten megrendezett “Tudomány és Vallás Szintézise” nemzetközi konferenciának. Az előadók között volt Maurice Wilkins Nobel- díjas biofizikus William H. Deadwyler és Heller Ágnes is (1998).
 • Társvezetője lesz a Szegedi Tudományegyetemen megalakuló Vallási Információs Központ Projectnek, amelynek tevékenysége a magyarországi vallási mozgalmakkal kapcsolatos. E munkakörében csoportvezetői tapasztalatokat szerez (1999).
 • Tagja annak az ötfős szakértői bizottságnak, amely a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felkérésére szakmailag vizsgálta az 1990.-es év vallásszabadság gyakorlásáról hozott IV. törvény módosítására irányuló kormányzati javaslatot (2001)
 • 2002-től óraadó tanár.
 • Sikeresen megvédi Ph.D disszertációját a kalkuttai Rabindra Bharati Universityn. (2002)

2003-2005      — Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

 • A Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály Gyermekdepresszió-kutatásának koordinátora.

2005 – jelenleg          — Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

 • 2005-től a filozófia-dogmatika tanszék vezető főiskolai tanára. 2007-től rektorhelyettes.
 • 2007-től a Magyar Akkreditációs Bizottság ‘Hit- és vallástudományok bizottságának’ tagja.
 • 2008-tól főiskolai tanár, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektora
 • 2009-től a Santiniketani Vishva Bharati University Ph.D doktori vizsgabizottságánat tagja.
 • 2010-től a Midnapore-i Vidyasagar University (Nyugat Bengál, India) Ph.D doktori vizsgabizottságának tagja.


KUTATÁSOK, PÁLYÁZATOK

1991 – 1995    — Növényi szekréciós vizsgálatok az OTKA támogatásával

1996       — Tudományos expedíciót Nepálba (2 hónap) és tanulmányút India Nyugat-Bengál államába (az SZTE és a Soros Alapítvány támogatásával)

1997       — Kutatóút India Orissza államába (1 hónap). Néhány kisebb hindu kultusz vizsgálata. A kutatásokat a Soros Alapítvány támogatja.

1998       — Tanulmányut Indiába, amelyen egy egyetemi hallgatókból álló csoport is részt vesz. A tanulmányutat a Duna TV forgatócsoportja is elkíséri, amelynek eredményeként egy televíziós film is készül “Hindu istenek és istennők” címmel. A tanulmányutat a Soros Alapítvány, az SZTE és a KLM légitársaság támogatja.

1999       — Áprilisban Magyarország képviseletében részt vesz a Párizsban, tizenöt ország részvételével megrendezett új vallási mozgalmak nemzetközi konferencián. (NEKÖM támogatás)

— A London Scool of Economy vallási információs központjának vendégeként az Egyesült Királyság vallási mozgalmait tanulmányozza (vendéglátó: Prof. Dr. Eileen Barker). (NEKÖM támogatás)

— Tanulmányút India Tamil Nadu államába. (Soros Alapítvány és az SZTE támogatásával)

2000       — A vallás és természettudomány határterültén végzett tudományos kutató és oktató tevékenységének elismeréseként elnyeri a kaliforniai Templeton Alapítvány és a Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS) éves közös díját.

— Tanulmányút Indiába (Nyugat-Bengál, Orissza, Tamil-Nadu, Uttar Pradesh államok). A úton az M1-es TV csatorna forgatócsoportjával közösen film készül. Az elkészült sorozat címe: a “Világvallások nyomában” (CTNS és British Airways támogatásával).

— Az oxfordi St. Annes College-ban megrendezett CTNS konferencián a “Hinduism and Natural Science – Scientific and Religious thinking of the Hindu tradition” című poszterrel szerepel.

— Magyarországi vallási mozgalmak tudományos, egyetemi hátterű vizsgála céljából munkatársaival egy kutatási projectet koordinál, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogat.

2001       — Tanulmányút a Himalájába (India Uttar-Anchal és Himachal-Pradesha államaiban). A kutatásokat a Templeton Foundation támogatta.

— Elnyeri a Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS) éves Development Grant díját.

2002       — A Hinduizmus, Kereszténység és a természettudományos gondolkodás című oktatási programja elnyeri a CTNS European Award-ját..

2003       — A “gyermekkori depresszió rizikófaktorai” kutatás koordinátora. (SZTE ÁOK Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály)

2004-2005      — A “drogfogyasztás és a kábítószer-használattal kapcsolatos attitűd felmérése depressziós problémákkal küzdő gyermekpopulációban” című pályázati projekt kutatási koordinátora. (SZTE ÁOK Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály)

TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK, TÁRSASÁGI TAGSÁGOK

 1. Rabindra Bharati University, Kalkutta — Prof. Dr. Sunil Kumar Das
 2. City College, Kalkutta — Dr. Citta Priya Bhaumik.
 3. Past Life Therapist Associaton, Hypnotherapy South West — Andrew Hillsdon
 4. 2007-től egy évig a Magyar Akkreditációs Bizottság ‘Hit- és vallástudományok bizottságának’ tagja.
 5. A Santiniketani (India) Vishva Bharati University Ph.D doktori vizsgabizottságának tagja.
 6. A Magyar Jógaoktatók Szövetsége elnökségének és etikai bizottságának tagja.
 7. A Midnapore-i Vidyasagar University (Nyugat Bengál, India) Ph.D doktori vizsgabizottságának tagja.

NYELVISMERET

Angol felsőfok („C” – típusú)

Szanszkrit (főiskolai záróvizsga)

TUDOMÁNYOS MUNKÁK, ÖNÁLLÓ ALKOTÁSOK

Könyvek, könyvfejezetek

 1. A Gaudíya-vaisnava védanta filozófia -Torchlight Publishing Company, Badger, California 1996.
 2. Hare Krsna fehéren feketén – vélemények és interjúk a Hare Krishna mozgalomról (szerk.) – Agóra Press, Szeged, 1996.
 3. Veda-rahasya – Bevezetés a hinduizmus vallásfilozófiájába – Bába és Társai Kiadó, Szeged, 1997.
 4. Egyszerűen és érthetően a hinduizmusról – Egyházfórum, Budapest, 1998.
 5. Varázslatok Könyve – Válogatás az Atharva Védából (fordítás és magyarázatok). – Bába és Társai Kiadó, Szeged, 1998.
 6. Szemelvények a Hinduizmus Kutatásának Történetéből – Acta Studiorum Religionis Szegedini – Vallástudományi Tanulmányok, Szeged, 2000.
 7. Személyiségfejlesztés felsőfokon – Felülemelkedés önmagunk és környezetünk korlátain. – Lál Kiadó Somogyvámos, 2005.
 8. Titkos tanítások az ősi Indiából – Vallásfilozófiai magyarázatok a Svetasvatara Upanisadhoz – BHF, Budapest, 2006 (kézirat)
 9. Jóga tiszta forrásból. – Lál Kiadó Somogyvámos, 2008.
 10. Jóga-szútra I-IV. A Jóga-szútra szanszkrit eredetiből történő teljes fordítása. Oktatási segédanyag. – Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola 2013-2015.
 11. Jóga-szútra I. A Jóga-szútra első fejezetének szanszkrit eredetiből történő fordítása és magyarázata. – Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, 2015.
 12.  A hinduizmus, brahmanizmus és a védák lélekuniverzuma. (társszerző:Danka Krisztina) In.: Lélekenciklopédia – A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében (377-410 oldal). ]Szerkesztette Simon-Székely Attila I. kötet: Világvallások lélekképzetei. Károli Gáspár Református Egyetem és LHarmattan Kiadó, Budapest, 2015.

Tudományos és ismeretterjesztő közlemények, előadások és poszterek

 1. Hinduism and Natural Science – Scientific and Religious thinking of the Hindu tradition – International Conference of Religions and Natular Sciences, CTNS, Oxford, St. Annes College, 2000.
 2. Természettudományos felfogás a hinduzmusban. – A Vallás és természettudomány konferencián tartott előadásának kivonata. SZTE BTK, 2002 december 12. http://www.vallastudomany.hu/alvaku/kurzus/termtud/tothsoma.doc
 3. The Incarnation Theory in the Religious Tradition of the Gaudiya Vaisnavism – Darsan and Darsanik, Bharatiya Darsan Pitha, Calcutta, India 2003.
 4. Anatomical connections between the extracellular and intracellular system of secretion in the Euphorbia genus. – Acta Biologica Szegediensis, 1993.
 5. Functional connction between the latex an nectar secretion of the Euphorbia genus. – Acta Biologica Szegediensis, 1994.
 6. General connection between the latex and nectar secretion of the Asclepias syriaca L. – Acta Botanica Hungarica. 1995.
 7. A házasság, mint sorsesemény a védikus hagyományokban – Tattva, Vol. 9. BHF, Budapest, 2007.
 8. Az önmegismerés a személyiségfejlődés alapja — Vissza Istenhez Magazin 2008/2.
 9. Az emberi személyiség aspektusai — Vissza Istenhez Magazin 2008/2.
 10. A védikus személyiségmodell — Vissza Istenhez Magazin 2008/2.
 11. Önmagunk és környezetünk korlátai — Vissza Istenhez Magazin 2008/2.
 12. „Ahogy az ember leveti elnyűtt ruháit”— Halálfelfogás a védikus hagyományokban. IV. Létkérdés konferencia, Budapest 2008.
 13. A hinduizmus történeti vonatkozásai. – In. Tattva XII.1., Vaisnavizmus és történetiség. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola 2009.
 14. A jóga értelmezései (előadás). — A Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület Oktatásmódszertani Konferenciája, Debrecen, 2009. október 3-4.
 15. A jógaoktató személyisége (előadás). — A Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület Oktatásmódszertani Konferenciája, Debrecen, 2009. október 3-4.

Filmek

 1. Istenek és istennők a hinduizmusban (szakértő) – Duna Televízió, 1999. december.
 2. Világvallások nyomában – Hinduizmus (szakértő) – M1 televízió, Budapest, 2001. szeptember 6.
 3. Világvallások nyomában – Buddhizmus (szakértő) – M1 televízió, Budapest, 2001. szeptember 10.
 4. Az Ájurvéda és India kultúrája – MTV Budapest, 2006 május
 5. Az Asztrológia és a hinduizmus – MTV Budapest, 2006 május
 6. India vallásos művészete – MTV Budapest, 2006 május
 7. Vasztu-a térrendezés ősi hindu hagyománya. – TV Deko, 2006 május
 8. Radzsasztáni királyi paloták. – TV Deko, 2006 május
 9. Kézművesek a Radzsasztáni Silpgrám faluban. – TV Deko, 2006 május
 10. A Bengáli piac – TV Paprika Budapest, 2006 május.
 11. Ájurvédikus fôzés – TV Paprika Budapest, 2006 május.
 12. Bengáli ünnepi lakoma – TV Paprika Budapest, 2006 május.
 13. Indiai konyha – a rizs – TV Paprika Budapest, 2007 április.
 14. Indiai konyha – a kókusz – TV Paprika Budapest, 2007 április.
 15. Indiai konyha – a tej – TV Paprika Budapest, 2007 április.
 16. Dél-indiai templomépítészet – TV Deko, 2006 május.
 17. A selyem készítése – TV Deko, 2006 május.
 18. Indiai szakrális kőfaragás – TV Deko, 2006 május.

Ph.D. disszertáció

 1. Sri Caitanya’s Contributions to the Philosophy of Gaudiya Vaisnavism – Ph.D. disszertáció, kézirat. – Rabindra Bharati University, Calcutta 2002.

A FELSŐOKTATÁSBAN RENDSZERESEN TARTOTT ELŐADÁSOK

Összesen 25 év oktatási tapasztalat:

(Rövidítések: SZTE: Szegedi tudományegyetem, JGYTF: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, BHF: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola)

Biológia (egyetemi oktatás) 4 év
Keleti vallásfilozófia 21 év (SZTE, JGYTF, BHF)

Növényszervezettan (SZTE)
Növényrendszertan (SZTE)
Gyógynövény és drogismeret (SZTE)
Védikus természetfilozófia (SZTE)
Vallás és természettudomány (SZTE)
A vallás és a természettudomány határterületei a hinduizmusban és a kereszténységben. (SZTE)
A hindu világkép és teremtéselmélet (SZTE)
Bevezetés a védikus filozófiába (SZTE, BHF)
Istenek és istennők a hinduizmusban (SZTE)
Hinduizmus vallásfilozófiája (SZTE, JGYTF)
A buddhizmus vallásfilozófiája (SZTE, JGYTF)
A hindu vallási irodalom (SZTE, BHF)
Hindu szentíráselemzés (SZTE, BHF)
Bhagavad Gítá (SZTE, BHF)
Négy Véda (BHF)
Upanisadok (BHF)
Filozófiai Istentan a Bengáli Vaisnavizmus vallási hagyományaiban (BHF)
Világvallások (BHF)
Manah-siska – Rúpa Gosvámí (XVI. szd) elméhez írt imáinak elemzése (BHF)
Tanítások nektárja (Upadesamrta) – Rúpa Gosvámí (XVI. szd) írásának elemzése (BHF)
Bevezetés a jógahagyományokba (BHF)
A meditáció elmélete és gyakorlata (BHF)
Védikus pszichológia és személyiségfejlesztés (BHF)
A hinduizmus vallási irányzatai (BHF)
Jóga-szútra (BHF)
A meditáció elmélete és gyakorlata (BHF)
Dzsapa, bhadzsana és kírtan meditáció (BHF)
Brahma-szamhitá meditáció (BHF)

Szerző: gaurakrisna

gaurakrisna

Gaura Krisna Dásza [Dr. Tóth-Soma László] vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. 48 éves, számos könyv, cikk illetve ismeretterjesztő film alkotója, illetve munkatársa. Személyiségfejlesztő, regressziós hipnózis és csakra-terápiás tanfolyamai, valamint indiai spirituális kalandozásai népszerűek Magyarországon . Felesége Bárdi Nóra természetgyógyász-pszichológus, gyermekei a 4 éves Níla és a 2 éves Góvinda.

HAGYJ ÜZENETET!